فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود.
انتشار این فصلنامه فعلا متوقف شده است، لطفا از ارسال مقاله خودداری فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی:
http://arh.sccsr.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب