فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی- درباره نشریه
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 
فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی:
http://arh.sccsr.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب